Salgs- og leveringsbetingelser

Købsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af varer på www.aabenraashop.dk. Siden ejes og drives af:

Business Aabenraa
CVR-nr. 29756309
Storegade 30
6200, Aabenraa
Tlf. 73622020
post@businessaabenraa.com

Via aabenraashop.dk formidler Business Aabenraa salg for butikker i Aabenraa Kommune – find butikkerne her: ’Alle butikker’.

Betaling

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmiddel: MobilePay.

Betaling sker ved bestilling af varer, hvilket fremgår af ordrebekræftelsen.

Levering

Er du interesseret I at få dine varer tilsendt, koordineres dette med den butik, du bestiller dine varer fra. Det er ikke alle butikker, der har mulighed for dette. Leveringsomkostninger og -tid aftales med den enkelte butik. Du finder kontaktoplysninger på butikkerne her.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage. Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra, du får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Sådan fortryder du

Du fortryder ved at give butikken, du har købt varen ved, klar besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til butikken.

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular, som du finder her, men det er ikke obligatorisk

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til butikken uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt butikken, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer butikken betalingen modtaget fra dig. 

Butikken tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor butikken har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Butikken kan dog tilbageholde beløbet, indtil butikken har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Butikken gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Varens stand ved returnering og emballage 

Du hæfter kun for en evt. forringelse af en vares værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. 

Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen. Emballagen må åbnes, men ikke ødelægges. Hvis emballagen mangler eller er ødelagt, kan det udgøre en værdiforringelse, som du hæfter for.

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil butikken modtager dem. 

Du må undersøge og behandle varen som i en fysisk forretning.

Reklamation – hvis der er noget galt med varen

Ved køb af varer finder købelovens regler anvendelse. Du har 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel.

Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen.

Opdager du en mangel, skal du reklamere til butikken inden rimelig tid. Vi anbefaler, at du klager hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamerer du inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid. Er reklamationen berettiget, refunderer butikken dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger. Gem derfor din kvittering.

Vil du klage til butikken over en mangel, beder vi dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for butikken at finde fejlen, og det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen. 

Send varen forsvarligt emballeret. 

Klagemuligheder

Kan du ikke blive enige med butikken om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.  Ved indgivelse af en klage skal du angive butikkens kontaktoplysninger, som du finder under fanen ’Alle butikker’.